Share this book page

En Dåres Visdom

Publisher: Ihfongard Publishing
Year of Publication: 2022
Book type: Novel
Age: New Adult (16+)
Genre: Fantasy
Sub Genre: Epic Fantasy · Fantasy
Language: Swedish
POV: Third-person
Tense: Past
Spice Level:
2/5

The spice rating is in regards to the type of sexual content within the book. Below is a helpful guide (courtesy of Georgia C Leigh)

1= YA romantic, making out, MAYBE a closed door.
2= some on page foreplay and nudity but mostly fade to black.
3= open door, on page vanilla sex.
4= on page sex – hot or with kink.
5= erotica.

I tiderna av mörker mellan synerna, innan hungern hade blivit för svår, tänkte Junia på hur hon hade hamnat här. På resan, på sina bröder, på de intagna. På de gröna ögonen som ännu fyllde henne med fasa. 

Inget är sig likt på Dohrgården, den plats där människor drabbade av den fruktade sjukan blir omhändertagna. Pengarna från kungen har slutat komma och ingenting fungerar längre som det ska.

Dokaius, Antonius och Junia, de tre syskon som sköter de intagna på gården, bestämmer sig för att två av dem ska bege sig mot huvudstaden för att försöka finna en förklaring. Men märkliga saker börjar hända så fort de lämnat Dohrgården, och de svar de finner är inte vad de hade förväntat sig.

En Dåres Visdom utspelar sig i kungariket Ireus i den fiktiva världen Jenis: en plats där magi en gång var vanligt men nu är förpassat till sagorna, en plats där enorma borgar vaktar de nordliga slätterna mot monstruösa knytt vars horder bränner allt i sin väg, en plats där den Högstes kyrka gör sitt bästa för att motverka onda kultisters inflytande och där det förflutna inte är så dött och begravet som många tror och hoppas.

Where to read

To edit this listing, please enter the editing password. Only the author or publisher can update their listings. If you did not set a password upon submitting the original listing, please request one using the contact form, remembering to state the book name.